An toàn trong tồn chứa, xuất nhập xăng dầu

Đăng lúc 18:44:14 22/12/2022

Tại các cửa hàng của chúng tôi đã được thẩm duyệt về thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động. Công ty ban hành và niêm yết đầy đủ các nội quy phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Biển cảnh báo, biển cấm tại các của hàng. Cán bộ công nhân viên của chúng tôi thì luôn chứ chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ

An toàn trong tồn chứa, xuất nhập xăng dầu

Phóng viên : Bên cạnh các tác nhân có thể dẫn đến cháy nổ đã được niêm yết bằng bảng cảnh báo tại những cửa hàng xăng dầu. Như việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và điện thoại di động. thì quá trình xuất - nhập và tồn chứa nhiên liệu cũng là một hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Và để tìm hiểu các quy tắc an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình xuất nhập vào tồn chứa nhiên liệu. Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trao đổi với ông Trần Quốc Long – phó giám đốc xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Petrolimex Sài Gòn

An toàn trong tồn chứa, xuất nhập xăng dầu

Phóng viên : Thưa ông là một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với hệ thống nhiều điểm bán lẻ. Với các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Thì công ty đã có những các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như thế nào cho các cửa hàng xăng dầu của mình ?

Ông Trần Quốc Long – Phó giám đốc xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Petrolimex Sài Gòn : Tại các cửa hàng của chúng tôi đã được thẩm duyệt về thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động. Công ty ban hành và niêm yết đầy đủ các nội quy phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Biển cảnh báo, biển cấm tại các của hàng. Cán bộ công nhân viên của chúng tôi thì luôn chứ chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt các quy định về an toàn trong quá trình nhập xuất xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu

Phóng viên : Như ông đã chia sẻ thì trong quá trình xuất nhập cũng như là tồn chứa các loại hàng hóa xăng dầu. Thì công ty đã thực hiện các quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ xảy ra. Tuy nhiên thì vẫn còn một số những cái iềm ẩn nguy cơ xuất phát từ những cái thói quen của khách hàng. Như là sử dụng điện thoại di động, thu hút thuốc lá. Vậy thì công ty đã đưa ra những cái biện pháp như thế nào để ngăn chặn những nguy cơ đó ?

Ông Trần Quốc Long – Phó giám đốc xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Petrolimex Sài Gòn : Xảy ra cháy nổ chủ yếu là do nguyên nhân khách quan. Dể hạn chế những nguyên nhân khách quan này, thì cửa hàng xăng dầu của chúng tôi thì luôn được ban hành và niêm yết đầy đủ và các nội quy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các biển cảnh báo, biển cấm. cụ thể như là cấm lửa, cầm hút thuốc, khu vực không sử dụng điện thoại, khu vực không phận sự thì miễn vào… Tại các vị trí đặt thiết bị thì dễ thấy để tất cả các khách hàng người tiêu dùng và cán bộ công nhân viên có thể nắm bắt và thực hiện được

Phóng viên : Vây thì tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong quá trình xuất nhập và tồn chứa tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu là gì ?

Ông Trần Quốc Long – Phó giám đốc xí nghiệp bán lẻ xăng dầu Petrolimex Sài Gòn : Xăng dầu là một cái mặt hàng và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an toàn phòng chống cháy nổ và an toàn môi trường. Vì vậy là nếu mà quản lý không tốt thì có thể xảy ra các sự cố, thậm chí là thảm họa gây thiệt hại về con người tài sản và môi trường sống của chúng ta. Định kỳ mỗi tháng thì chúng tôi thực hiện việc kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cửa hàng xăng dầu. Từ đó là nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các nguy cơ mất an toàn nếu có. Và tăng cường việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Nhằm đảm bảo hoạt động tốt khi cần thiết. thường xuyên nhắc nhở cán bộ công nhân viên tại cửa hàng là chấp hành nghiêm chỉnh nội quy an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt là thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình nhập hàng.

Bên cạnh đó là chúng tôi chú trọng phân công rõ nhiệm vụ cụ thể của mỗi cán bộ công nhân viên tại cửa hàng trong quá trình thực hiện nhập nhập hàng. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy đó là “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư và hậu cần vào chỗ, phương tiện tại chỗ”. Do đó petrolimex Sài Gòn mới xác định là mỗi cán bộ công nhân viên, người lao động của petrolimex Sài Gòn là một chiến sĩ trên mặt trận phòng cháy chữa cháy.

Vì vậy từ các cấp lãnh đạo quản lý cho đến trực tiếp sản xuất bên cạnh việc hiểu biết các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thì phải có các kỹ năng thực hành hiệu quả khi xảy ra tình huống mất an toàn. Và điều quan trọng nhất là luôn có tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm. Đảm bảo an toàn về mọi mặt trong tất cả các câu từ khâu. Từ khâu nhập tồn chứa và lưu thông hàng hóa trên thị trường. nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong quá trình xuất nhập tồn chứa và kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu thuộc thuộc petrolimex Sài Gòn Sài

Xem thêm : Báo giá thiết bị PCCC

                    Tủ chữa cháy giá rẻ 

                    Vòi chữa cháy

                    Bộ quần áo PCCC theo thông tư 48

0907.101.288

Để lại tin nhắn cho chúng tôi