Hiệu quả công tác thẩm duyệt nghiệm thu PCCC

Đăng lúc 17:16:02 21/11/2022

Công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy là công tác quan trọng. Tác động rất lớn vào quá trình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Đã có nhiều vụ cháy nổ xảy ra mà nguyên nhan là công trình đưa vào hoạt động. Khi chưa được các cấp thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

Hiệu quả trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC

Tài khoản 2 điều 13 Nghị định 136 năm 2020 NDCP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết. một vài điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy. và luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy theo quy định. kiểm tra, thẩm duyệt thiết kế, trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy là một trong những căn cứ để xem xét. quyết định phê duyệt cho quy định thuộc dự án thẩm duyệt thiết kế xây dựng và cấp phép xây dựng. điều này cho thấy rằng công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy là công tác quan trọng. Tác động rất mạnh vào quá trình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Đã có một số vụ cháy nổ xảy ra mà nguyên nhan là công trình đưa vào hoạt động. Khi chưa được các cấp thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy

Hiệu quả công tác thẩm duyệt nghiệm thu PCCC
Hiệu quả trong công tác thẩm duyệt nghiệm thu PCCC

Theo thông tin từ lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Một trong số nhiều nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản. là do các dự án công trình không đảm bảo không điều kiện phòng cháy. Bên cạnh yếu tố khách quan vẫn còn nhiều chủ đầu tư nhiều nhà thầu thi công chủ quan. hoặc chỉ vì lợi ích cá nhân, chi phí tài chính mà không thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. không thực hiện thẩm duyệt hoặc khi có thẩm duyệt nhưng khi thi công lại không tuân thủ các thiết kế đã được thẩm duyệt. dẫn đến dự án gặp nhiều sai sót về phòng cháy chữa cháy. qua công tác phẩm được thiết kế nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hay. luôn kiểm tra và hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu thi công khi tiến hành xây dựng tất cả dự án công trình. cần phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhấtkhi có cháy nổ. đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các tổ chức cá nhân hoạt động tại đây

Hiệu quả công tác thẩm duyệt nghiệm thu PCCC
Hiệu quả trong công tác thẩm duyệt nghiệm thu PCCC

xác định công tác thẩm duyệt, thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong việc phòng ngừa PCCC từ gốc. lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cả nước. Luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tất cả phòng chức năng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC đối với mọi dự án công trình xây dựng. đẩy mạnh công việc tuyên truyền luật phòng cháy và chữa cháy. nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ đầu tư công trình, nhà thầu phải tự giác thực hiện toàn bộ quy định phòng cháy chữa cháy. tổ chức các buổ hội nghị phổ biến tập huấn toàn bộ quy định về pháp luật. về trình tự thủ tục hồ sơ kinh phí thẩm duyệt và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy sâu rộng đếncơ quan, đơn vị doanh nghiệp. hoạt động trong lĩnh vực thiết kế giám sát và thi công các công trình xây dựng. bên cạnh đó cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thành phố. luôn quan tâm dẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn của công tác thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. góp phần gữ vững, phòng ngừa loại trừ hạn chế đến mức thấp nhất điều kiện và khả năng gây ra cháy nổ.

Hiệu quả công tác thẩm duyệt nghiệm thu PCCC
Hiệu quả trong công tác thẩm duyệt nghiệm thu PCCC

thực tế đã cho thấy công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn cả nước ngày càng nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. biên cạnh đó công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy cũng đã đảm bảo tính chuyên nghiệp hơn hiện đại hiệu quả với thời đại. đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. đã có nhiều cải cách bề mặt hành chính sử dụng công nghệ thuận tiện cho việc tiếp nhận thẩm duyệt hồ sơ của các công trình. rút ngắn thời gian triển khai thủ tục giấy tờ hồ sơ liên quan cho công tác. giám được phiền hà cho doanh nghiệp và chủ đầu tư. vì vậy nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy từ bước thiết kế thi công đến nghiệm thu thực hiện dự án công trình. đưa vào sử dụng thực tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Xem thêm : tủ chữa cháy

                  vòi chữa cháy

                  kim thu sét

                  đồ bảo hộ lao động

0907.101.288

Để lại tin nhắn cho chúng tôi