Một số biện pháp cũng như giải pháp về công tác phòng cháy đối với cơ sở may mặc

Đăng lúc 17:05:53 21/11/2022

Đối với cơ sở dệt may, cơ sở may mặc nói chung, và các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ nói riêng. thì ý thức của lãnh đạo cơ sở về công tác phòng cháy rất quan trọng. Cùng với đó là ý thức của nhân viên công ty. thực hiện tốt công tác phòng cháy để đảm bảo an toàn phòng cháy trên địa bàn thành phố

Một số biện pháp cũng như giải pháp về công tác phòng cháy đối với cơ sở may mặc

Đối với quy mô, diện tích rộng lớn và có số lượng công nhân khoảng trên 1.000 công nhân như công ty may Thuận Phương ở đây.

Thì thứ nhất là chúng ta phải trang bị, bố trí, niêm yết nội quy tiêu lệnh phòng cháy. biển chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố khu vực thoát nạn và trang bị bình chữa cháy xách tay. hệ thống chữa cháy báo cháy tự động, và hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy sprinkler

hàng năm thì lãnh đạo cơ sở phải tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng về công tác phòng cháy đối với nhân viên của công ty mình. sử dụng hệ thống điện riêng phải có cầu dao và áp-tô-mát, khống chế hệ thống điện riêng ở từng khu vực. phải có hệ thống điện dùng cho chiếu sáng và hệ thống điện dành cho chữa cháy riêng. Thường xuyên tổ chức thực tập phương án cũng như huấn luyện nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy.

một số biện pháp cũng như giải pháp về công tác phòng cháy đối với cơ sở may mặc
Một số biện pháp cũng như giải pháp về công tác phòng cháy đối với cơ sở may mặc

Đối với công nhân để được cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy. công tác phòng cháy đối với công ty phụ thuộc vào ý thức của nhân viên và lãnh đạo của công ty. phải thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn cho nhân viên để đảm bảo công tác an toàn phòng cháy.

Đối với cơ sở dệt may, cơ sở may mặc nói chung, và các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ nói riêng. thì ý thức của lãnh đạo cơ sở về công tác phòng cháy rất quan trọng. Cùng với đó là ý thức của nhân viên công ty. thực hiện tốt công tác phòng cháy để đảm bảo an toàn phòng cháy trên địa bàn thành phố

Xem thêm : đầu báo khói

                     bình chữa cháy CO2

                     tủ chữa cháy

                     đèn exit

0907.101.288

Để lại tin nhắn cho chúng tôi