Mặt nạ phòng độc Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

CO nồng độ 2500ppm: Thời gian bảo hộ > 30 phút
HCN nồng độ 400ppm: Thời gian bảo hộ > 30 phút
HCL nồng độ 1000ppm: Thời gian bảo hộ > 30 phút
Khả năng lọc vi hạt : >95%
Trọng lượng sản phẩm : 820g
Nhiệt độ bảo quản : 0-40 độ
 

Khả năng lọc khí hít vào: 95L/phút nhỏ hơn 800pa

 

Khả năng lọc khí tthở ra:  95L/phút nhỏ hơn 300pa

0907.101.288

Để lại tin nhắn cho chúng tôi