Phin lọc 3M 3301k100

Tiêu chuẩn : NIOSH – N95

Ứng dụng :  Phòng độc hơi hữu cơ

Sản phẩm nổi bật

0907.101.288

Để lại tin nhắn cho chúng tôi