Phin lọc3M 6003

Phin lọc hơi hữu cơ/vô cơ 3M 6003 - Được sử dụng trong ngành sản xuất hóa chất, thủy tinh khắc, giấy và bột giấy, và phòng thí nghiệm. - Khi trang bị đúng cách, nó giúp bảo vệ đường hô hấp từ clo, hydro clorua, sulfur dioxide, hoặc khí clo, hoặc hydrogen sulfide ở nồng độ lên đến 10 lần giới hạn tiếp xúc cho phép (PEL) với mặt nạ nửa mặt hoặc 50 lần với Mặt nạ nguyên mặt. - Mặt nạ nguyên mặt phải được kiểm tra độ khít với nồng độ dung dịch cao hơn 10 lần. - Không sử dụng trong môi trường nguy hại đến tính mạng hoặc sức khỏe.

 Tiêu chuẩn: NIOSH

0907.101.288

Để lại tin nhắn cho chúng tôi